कोर्षहरु – प्रथम पत्र तयारी (मा.वि. / नि.मा.वि. / प्रा.वि.) – सामान्य ज्ञान – २. विश्‍वको भूगोल

विश्‍वको भूगोल – प्रश्‍नोत्तर

विश्‍वको भूगोल – प्रश्‍नोत्तर १. भूगोलका पिता कसलाई भनिन्छ ? 👉 इरेटस्थनिज २. भूगोललाई कति भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ ? 👉 २ भाग (भौतिक भूगोल र मानव भूगोल) ३. वर्तमान मानव भूगोलका जनक भनेर कसलाई चिनिन्छ  ? 👉 जर्मनका Friedrich Ratzel ४. मानव भूगोलको विकास कहिले भएको हो ? 👉 १९ औं शताब्दीमा ५. […]

विश्‍वको भूगोल – प्रश्‍नोत्तर Read More »

error: Content is protected !!