विभिन्‍न २०८० का अन्तराष्‍ट्रिय तथा राष्‍ट्रिय दिवसका नाराहरु

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दिवस र नाराहरु सम्बन्धी सामान्य जानकारी: दिवस कहिले ? नाराहरु राष्ट्रिय कर दिवस, २०८० मंसिर १ देखि ७ “स्वचछ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासन: सामाजिक न्याय,आर्थिक समृद्धि र सुशासन” राष्ट्रिय झण्डा दिवस, २०८० पौष १ “राष्‍ट्रिय, राष्‍ट्रियता, स्वाधाता र अनतर्राष्ट्रिय पहिचान” राष्ट्रिय योग दिवस, २०८० माघ १ “गरौँ योग, रहौँ निरोग” छैटौँ […]

विभिन्‍न २०८० का अन्तराष्‍ट्रिय तथा राष्‍ट्रिय दिवसका नाराहरु Read More »