नेपालको संबिधान (शिक्षा सम्बन्धी) – विकासक्रम – मौलिक हक

नेपालको संबिधान (शिक्षा सम्बन्धी)

बिकासक्रम

संविधानको नाम जारी मिति लागु भाग,धारा र अनुसूची
१. नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ २००४ माघ १३ लागु भएन ६ भाग, ६० धारा र १ अनुसूची
२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ २००७ चैत्र २९ २००७ चैत्र २९ ७ भाग, ७४ घारा र १ अनुसूची
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ २०१५ फाल्गुन १ २०१४ फाल्गुन १ १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची
४. नेपालको संविधान, २०१९ २०१९ पौष १ २०१९ पौष १ २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ २०४७ कार्तिक २३ २०४७ कार्तिक २३ २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ २०६३ माघ १ २०६३ माघ १ २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची
७. नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ २०७२ असोज ३ ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची

कुन संबिधान जारी हुदाँ को थिए त ? नेपालका राजा

  • नेपाल सरकार बैधानिक कानुन, २००४ र नेपालको अन्तरीम शासन विद्या , २००७ : राजा त्रिभुवन
  • नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०११ र नेपालको संविधान २०१९ : राजा महेन्द्र
  • नेपाल अधिराज्यको संबिधान ,२०४७ : राजा बिरेन्द्र
  • नेपालको अन्तरिम संबिधान ,२०६३ : राजा ज्ञानेन्द्र

 नेपालको संबिधानका ३१ वटा मौलिक हक हरु, भाग ३: मौलिक हक र कर्तव्य

धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा ३३ रोजगारिको हक
धारा १७    स्वतन्त्रताको हक धारा ३४ श्रमको हक
धारा १८ समानताको हक धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
धारा १९ सञ्चारको हक धारा धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हक
धारा २० न्याय सम्बन्धी हक धारा ३७ आवासको हक
धारा २१ अपराध पिडितको हक धारा ३८ महिलको हक
धारा २२ यातना विरुद्धको हक घारा धारा ३९ बालबालिकाको हक
धारा २३ निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक धारा ४० दलितको हक
धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हक
धारा २५  सम्पत्ति को हक धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक
धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक
धरा २७ सूचनाको हक धारा ४४ उपभोत्ताको हक
धारा २८ गोपनियताको हक धारा ४५ देश निकाला बिरुद्धको हक
धारा २९ शोषण विरुद्धको हक धारा ४६ संवैधानिक उपचारको हक
धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक धारा ४७ मौलिक हक कार्यान्वयन
धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक धारा ४८ नागरिकका कर्तव्य
धारा ३२ भाषा तथा संस्कृतिको हक

सजिल्यै कविताद्वारा मौलिक हकहरु पढ्‍न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

error: Content is protected !!