कोर्षहरु – प्रथम पत्र तयारी (मा.वि. / नि.मा.वि. / प्रा.वि.) – सामान्य ज्ञान – १. ब्रमाण्ड सम्बन्धी जानकारी

ब्रह्‍माण्ड सम्बन्धी जानकारी- प्रश्‍नोत्तर

ब्रह्‍माण्ड सम्बन्धी जानकारी– प्रश्‍नोत्तर १. अन्तरिक्षमा रहेको सम्पुर्ण तारा, ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रहरुको समुहलाई के भनिन्छ ? 👉 ब्रह्‍माण्ड २. ब्रह्‍माण्डसम्बधी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ ? 👉 सृष्टिशास्त्र ३. सूर्य र अन्य ताराहरुको समुहलाई के भनिन्छ ? 👉 आकाशगंगा ४. प्रकाशले एक वर्षमा पारगर्ने दुरीलाई के भनिन्छ ? 👉 प्रकाशवर्ष ५. एक प्रकाश वर्षमा […]

ब्रह्‍माण्ड सम्बन्धी जानकारी- प्रश्‍नोत्तर Read More »

error: Content is protected !!