Mcqs

आधारभूत तह (प्रा.वि.) २०८० मा सोधिएको प्रश्‍नपत्र

२०८० को आधारभूत तह (प्रा.वि.)मा सोधिएको  प्रश्‍नपत्र (उत्तर सहित) । १. “विद्यार्थी एक पुस्तक हो जसको पाना शिक्षकले पढ्‍नु पर्छ ।” यो भनाइ तलका मध्ये कसको हो ? क) प्‍लेटो ख) क्रो एण्ड क्रो ग) अरस्तु घ) रुसो – घ) रुसो २. बसाइसराईको आकर्षक तत्व (Pull factor) तलका मध्ये कुन हो ? क) बेरोजगारी ख) […]

आधारभूत तह (प्रा.वि.) २०८० मा सोधिएको प्रश्‍नपत्र Read More »

सामान्य ज्ञान

यस पृष्‍ठमा सामान्य ज्ञानका सम्पूर्ण एकाइको वस्तुगत प्रश्‍नहरु पढ्‍न पाउनुहुनेछ, दैनिक हेर्दै गर्न नछुटाउनुहोला । ⚠️Warning: यहाँ रहेको प्रश्‍नहरु हुभाहुँ परीक्षामा पर्छ भन्‍ने छैन् तर यस्तै प्रकृतिका प्रश्‍नहरु सोधिने गरेका देखिन्छन् । १. पहाड पर्वतको उचाइ, समुद्र वा महासागरको गहिराइ कुन प्रकृतिको दूरीमा नापिन्छ ? क) लम्मवत दूरी ख) क्षितिज दूरी ग) कि. मि. दूरी

सामान्य ज्ञान Read More »

शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान

यस पृष्‍ठमा शिक्षाका आधारभूत सम्बन्धी सम्पूर्ण एकाइको वस्तुगत प्रश्‍नहरु पढ्‍न पाउनुहुनेछ, दैनिक हेर्दै गर्न नछुटाउनुहोला । ⚠️Warning: यहाँ रहेको प्रश्‍नहरु हुभाहुँ परीक्षामा पर्छ भन्‍ने छैन् तर यस्तै प्रकृतिका प्रश्‍नहरु सोधिने गरेका देखिन्छन् । १. “शिक्षा जीवन हो जीवनको तयारी होइन ।” यो भनाइ कसको हो ? क) ज्याक्सन ख) जोन डिवे ग) फ्रोबेल घ) रुसो

शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान Read More »

error: Content is protected !!